शिर्षक प्रकाशित मिती आर्थिक वर्ष
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट व्यय हुने रकम विनियोजन गर्ने र सो रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नबनेको विधेयक प्रमाणिकरण भएको सम्बन्धमा Thu, 07/11/2024 - 14:47 ०८०/०८१
प्रदेश लोक सेवा आयोगको सदस्य पदमा नियुक्ति सम्बन्धमा । Wed, 06/12/2024 - 14:42 ०८०/०८१
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको पाचौं वार्षिक प्रतिवेदन । Mon, 06/10/2024 - 12:19 ०८०/०८१
महालेखापरीक्षकको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदन (कर्णाली प्रदेश) । Wed, 05/29/2024 - 13:11 ०८०/०८१
मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धमा । Wed, 05/22/2024 - 16:42 ०८०/०८१
मुस्लिम आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन (२०७९ साउन -२०८० असार) । Wed, 05/22/2024 - 16:40 ०८०/०८१
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशन आह्वान सम्बन्धमा । Wed, 05/15/2024 - 14:53 ०८०/०८१
मन्त्रिपरिषद् गठन भएको सम्बन्धमा । Mon, 05/13/2024 - 15:23 ०८०/०८१
मुख्य न्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्ति सम्बन्धमा । Mon, 05/06/2024 - 12:21 ०८०/०८१
नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन भएको सम्बन्धमा । Tue, 04/30/2024 - 16:34 ०८०/०८१