माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट कर्णाली प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्नु हुँदै