माननीय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री ज्यूहरु को सपथ ग्रहण कार्यक्रमका केहि झलक हरु