आर्थिक वर्ष

कर्णाली प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशन आह्वान गरिएको अत्यन्त जरूरी सूचना