प्रेस विज्ञप्ति

आर्थिक वर्ष

आदिवासी जनजाति आयोगले आ.व. २०७७/०७८को आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको सम्बन्धीको प्रेस विज्ञप्ति