प्रेस विज्ञप्ति

आर्थिक वर्ष

माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् ऐन, २०७६ को पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी भएको व्यहोराको प्रेस विज्ञप्ति