0 स्क्याएर मीटर
0 अस्पताल
0 उद्योग
0 जनसंख्या
0 स्कुल

प्रेस विज्ञप्ति

 माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा  (२) बमोजिम मिति 2074/11/03 मा नियुक्त हुनु भएका माननीय मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीज्यूले नेपालको संविधानको धारा 169 को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम मिति 2078/07/15 गते रातको 7:30 बजे दिनुभएको लिखित राजीनामा आज मिति 2078/07/15 गतेदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत भएकोले नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुर्इ वा दुर्इ भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने कर्णाली प्रदेश सभाको सदस्यलार्इ मिति 2078/07/16 गते मंगलब

प्रेस विज्ञप्ति

मिति 2074/11/03 मा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएका माननीय मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीज्यूले माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष नेपालको संविधानको धारा 169 को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम मिति २०७८/०७/१५ गते दिनु भएको लिखित राजीनामा माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट आज मिति २०७८/०७/१५ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत गर्नुभएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।

प्रेस विज्ञप्ति

माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् ऐन, २०७६ को पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी भएको व्यहोराको प्रेस विज्ञप्ति

प्रेस विज्ञप्ति

माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू मार्फत कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य कानुनी सल्लाहकार, मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री मातृका प्रसाद खनालज्यूले आफ्नो पदबाट दिनुभएको राजीनामा माननीय प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीज्यूबाट स्वीकृत भएको व्यहोराको प्रेस विज्ञप्ति